Cintaku Mentok Neng Maroah (Naskah Drama)

by Wiwit Widia

Naskah drama ini aku buat untuk tugas Bahasa Jawa, jadi maklumlah bahasanya rada- rada ndeso.hehe.

……………

             Neng sebuah Negara arane Negara Kal-Ker sing rada terkenal, rada amba, rada apik, pokoke rada-rada segalane, urip wong lanang sing rada gagah, arane Parman, pegaweane ngelamuuuuuun bae saben dina, kosih mboke karo bapake kesuh, saking kesueh mboke tau pan njodoh na Parman karo kebone tanggane sing senenge ndelengna Parman.

 

Esuk-esuk neng ngarep umaeh Parman…

 

Mboke  :” Oalah… iki bocah hobine ngelamuuuuuun bae! Mengko dipatok curut mbeke nyaho kowe! Le, Le!”(nepuk bahu)

Parman :” Aduh mboke. Ngageti bae”(kaget)

Mboke  :” Waduh Le… Le, pan dadi apa kowe pegaweane saben dina nglamuuuun bae!”

Parman :” Mbokeku sing paling ayu dewek kari matane aku ditutup. Aku kiye lagi mikir, ora lagi nglamun mboke. Sejen owh”(ngeles)

Mboke  :” Idih… kowe kira mboke kiye ora bisa mbedakna antara nglamun karo lagi mikir. Mana jog sawah rewangi bapake macul”

Parman :” Wah… pie mboke. Masa Parman Bachcin gon macul neng sawah? Ngko penggemare Parman pada minggat mboke”

Mboke  :” Lah… penggemare semut karo coro be bangga. Uwis mana macul. Melas bapakmu dewekan neng sawah!”

Parman :” Inggih mboke”(pasrah mbari menyat sing jengkok)

Mboke  :” Eh kiye digawa”(nidokna pacul)

 

             Parman lunga mbari nggawa pacul maring sawah nyamperi bapake.

 

Neng sawah…

 

Parman :” Bapake, ayem teka!”(mlayu mereki bapake)

Bapake :” Alah… pan apa kowe jog mene Le?”

Parman :” Aku pan ngrewangi bapake owh pak”

Bapake :” Ora salah Le? Kowe pan ngrewangi bapak macul?”

Parman :” Ya ora owh pak, iki aku wis nggawa pacul nggo macul bapak. Eh… macul sawah pak”

Bapake :” Syukur Le, akhire kowe wis sadar gelem ngrewangi bapake neng sawah, daripada gaweane nglamuun bae ora nggenah”

Parman :” Bapake ngeledek bae. Ya wis ya pak, aku pan nglanjutna nglamune ndisit, mau diganggu mboke, padahal mau lagi pan numpak becak muteri sawah”(lunga)

Bapake :” Ye… kiye bocah, mbeke dialem malah kumat maning penyakite. Aduh Gusti…Gusti…”

 

             Parman lunga maring kali Kal-Ker sing perek sawah, neng kana Parman nerusna lamunane sing mau kepedot ding mboke. Enggal mulai nglamun, Parman weruh bocah wadon 2 sing lagi njimoti watu neng kali Kal-Ker nganggo digoreng, salah sijine Maroah, sing slama kiye terus-terusan mampir neng lamunane, anake juragan Jengkol sing termasuke sugih neng Negara Kal-Ker.

 

Parman :” Aduh biyung… biyung… ayu tenan iki pujaan atiku Maroah”

 

             Lagi asik-asike ndelengna Maroah mbari nerusna nglamun, Parman dikagetna ding Sumardi, batir seperjuangane Parman sing rada-rada pinter.

 

Sumardi      :” Par, Par!”(nabok punggung)

Parman :” Aduh… Gusti. Apa maning kiye, lagi enak-enake nglamun, diganggu maning. Tobat. Tobat!”

Sumardi  :” Par, lagi ndelengi Maroah ya? Melu ya?”

Parman :” Eh… enak bae melu-melu. Maroah kwe ndekene aku, sing olih weruh Maroah kwe kur aku!”

Sumardi  :” Lah, emange ko bapake Par? Maroah ndekene kowe?”

Parman :” Udu bapake, tapi enggal dadi bojone”

Sumardi  :” Wah… selamet ya. Undangane ja klalen ya Man”

Parman :” Tenang bae, ngko ko tag wei undangan khusus”

Sumardi  :” Khusus mangani panganan sing enak Man?”

Parman :” Udu, tapi khusus ngelap kringete aku”(gembuyu)

Sumardi      :” Oalah… tega ko Man maring aku”(jengkel)

 

             Gara-gara ngobrol karo Sumardi, Parman ora sadar Maroah wis langka neng tempat mau.

 

Parman :” Lah… gara-gara ko ngejak beradu, yayange aku ilang kan?” (kesuh lunga ninggalna Sumardi)

Sumardi  :” Ganeng malah aku sing disalahna? Par, maring ndi?”

Parman :” Golet kebo neng toko baru”

Sumardi  :” Melu Par”(ngejar)

 

          Esuk-esuk nang umaeh Maroah, katon Maroah lagi ngomong dewekan neng ruang tamu.

 

Maroah :” Ih… mas Parman, gagah nemen kaya Sule mbeke ketabrak”(cengar-cengir)

 

         Ujug-ujug mbo’ Rum, rewange keluargane Maroah teka mbari nyekeli palu.

 

Mbo’ Rum  :” Mbake Mar, mbake Mar. Weruh ayam mabur mene lih?”(nggoleti)

Maroah     :” Ayam apa mbo’?”(bingung)

Mbo’ Rum  :” Ayam sing wingi mbeke lairan neng Puskesmas mbake. Melas kae anake neng UGD lagi njaluk nusu”

Maroah     :” Ora mbo’. Kwe maksude apa mbo’ nggawani palu? Pan bangunan neng ndi mbo’?”

Mbo’ Rum  :” Oh… udu mbake, tapi palu kiye nggo notok ayam sing tega ninggalna anake dewekan neng UGD.

Maroah     :”……….”(bingung)

Mbo’ Rum  :” Ya wis ya mbake, mbo’ pan nggolet ibu sing ora tanggung jawab kuwe. Misi mbake”(nunduk, lunga ninggalna Maroah)

 

         Maroah nesih kebingungen maring mbo’ Rum sing rela muteri Negara Kal-Ker nganggo nggoleti ayam sing ora jelas keturunane. Ujug- ujug Tiyem, adine Maroah sing paling cerewet teka mbari ngeromed.

 

Tiyem       :” Aduh… piwe sih jane duwe mata loro, kuping loro, tangan loro, sikil loro, irung siji, cangkem loro!”(mbari ndeleng mburi)

Maroah     :” Wah… adiku pinter, wis bisa ngerti aran-aran awak. Pasti siki lagi seneng ya? Slamet ya?”(ngrangkul)

Tiyem       :” Ih… mba Mar… (nguculna Maroah) Aku kiye lagi kesuh kye, udu lagi seneng! Siki aku pengin duren!”(jengkel)

Maroah     :” Oh….”

Tiyem       :” Kweh ya, oh tok maning jawabane!”

Maroah     : (narik tangane Tiyem) “ Melu aku jog kebon”

 

         Maroah langsung narik tangane Tiyem tanpa ringokna romedane Tiyem sing lagi kesuh trus lunga jog kebon.

 

Neng kebon…

 

Tiyem       :” Wah… mba Mar eman men, aku pengin duren langsung dijujugna jog kebon. Gyan mba menek mana, aku wis ngelih kyeh”

Maroah     :” Eh… enak bae, sapa sing pan wei ko duren?”

Tiyem       :” Lah trus pan apa mba?”

 

Urung sempet Maroah pan njelasna maksude ngejak Tiyem jog kebon, ujug-ujug mbo’ Rum teka mbari gowokan.

 

Mbo’ Rum  :” Mbake Mar, mbake mar”(mlayu)

Maroah     :” Ana apa mbo’? Ayame wis ketemu?”

Mbo’ Rum  :” Wis, mba. Mau ketemu neng MM lagi tuku Prenagen”

Tiyem       :” Mbo’ ana apa sih?”

Mbo’ Rum  :” Kae mbake, ndoro Sarkiyem lagi ngamuk neng ngumah”

Maroah     :” Mane ngelih ndean mbo’?”

Tiyem       :” Iya, kan biasane kari ngelih mane tah njoged sit”

Mbo’ Rum  :” Ih… tapi kiye tah beda mbake. Ndoro Sarkiyem lagi nggoleti mbake Mar, jarene poten poten”

Maroah     :” Important ndean mbo”

Mbo’ Rum  :” Iya ndean, lah pokoke poten poten mbake. Mbake Mar kudu balik siki jare ndoro Sarkiyem. Yuh”(nggandeng tangane Maroah)

Tiyem       :” Eh… mba Mar, durene pibe?”

Maroah     :” Gon mudun dewek”

 

         Maroah, Mbo’ Rum karo Tiyem balik maring ngumah. Sementara kuwe neng umaeh Parman, kaya biasa Parman lagi nglamun neng ngarep umah, saking kesueh mboke maring Parman, Parman dijejeli watu ding mboke.

 

Parman     :” Aduh…. Mboke!”

Mboke      :” Bocah! Maning-maning nglamun, maning-maning nglamun! Kowe kuwe wis gede, wis cukup umur nganggo kawin. Cepet mana metu golet wadon go dijak kawin! Mboke wis tambah tuwa kyeh!”

Parman     :” Tenang bae mboke, Parman wis duwe mangsa ikih go dijak kawin”(cengengesan)

Mboke      :” Oalah… Masa ana cah wadon sing seneng karo kowe sing pegaweane nglamun ora jelas!”

Parman     :” Aja salah mboke, Parman nglamun kwe ora sekedar nglamun sing ora jelas, tapi Parman kwe lagi mikir go masa depane Parman, Parman lagi mbayangna duwe umah gedong sing ngarepe ana kali sing isine buaya gede-gede, ngko dadine mboke ora bisa jog umaeh Parman, weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!”(meled)

Mboke      :” Dasar bocah seteres!(njewer) Cepet kyeh digawa jog bapamu neng sawah!”(wei rantam)

Parman     :” Mboke… buaya!”(mbalangna godong maring mboke)

Mboke      : (kaget) Dasar bocah edan!”

 

         Parman lunga maring sawah njujugna panganane bapane. Lagi mlaku mbari ndelengna pemandangan, ujug-ujug Parman ketemu Sumardi lagi mlaku bareng karo mbaeh sing wis tuwa mbari nggawa sepatu bal.

 

Mbah          :” Cepet tho Le mlakune! Mbah wis ditunggu neng lapangan kyeh pan bradu!”

Parman     :” Pan bradu karo sapa maning mbah?”(mereki mbah karo Sumardi)

Mbah          :” Weh… tos sit owh!(tos) Kiye Le, mbah pan bradu nglawan desa sebelah Le. Biasa”(ngedipna mata)

Sumardi    :” Mbah, mbah, rika kwe wis tuwa, isin karo umur. Balik bae yuh, ngko tak tukukna cimol neng ngarep smai yuh”(nggandeng mbah)

Mbah          :” Emooooooooong! Emoooooooooong! Mbah pengin bal-balan bae eben bisa ketemu karo Celistiyan Gonderes”

Parman     :” Christian Gonjales ndea mbah”(gembuyu)

Mbah          :” Oh… arane wis ganti?”(polos)

Sumardi    :” Lah… mbah tah enak dolanan mlayu-mlayu, sawise kuwe Mardi maning sing mejeti. Ahauh!”(kesuh)

Mbah          :” Tenang bae Le, Mbah wis nginum X-Tra Dos ikih, dijamin ora bakal macek maning boyoke. Yuh mangkat siki”

Sumardi    :” Iya ya ora bakal macek maning, pokoke kari macek maning tak dundangna pak Harun gon dijejeli tengkorak”

Parman     : (gembuyu) “Iya wis mbah, Mar, Parman lunga sit wis ditunggu ding bapa neng sawah. Dimenang-menang ya mbah”

 

         Parman lunga jog sawah njujugna panganane bapake neng sawah, ujug-ujug mbaeh Sumardi boyoke kumat.

 

Mbah          :” Aduh… duh… duh…”(nyekeli boyok)

Sumardi    :” Sabar mbah, delat maning ge anjog ikih jog lapangan”

Mbah        :” Udu kuwe Le, tapi boyokku kumat maning, aduh mantepe!”(kelaranen)

Sumardi    :” Walah… piye sih si mbah kiye, durung ge ketemu walang maceke wis kumat. Ayolah siki jog pak Harun bae”

Mbah        :” Eh… pan apa jog pak Harun Le?”

Sumardi    :” Pan nglamar Pitekantropus”(nggered si mbah)

 

         Mbah karo Sumardi akhire ora sida bal-balan gara-gara boyoke si mbah kumat maning. Sementara kuwe neng ngumaeh Maroah, Sarkiyem mboke Maroah lagi Ngenteni Maroah sing diparani ding Mbo’ Rum.

 

Sarkiyem  :” Waduh… waduh… du du e du du e. Nduk… nduk… ( mereki Maroah) Maring mendi bae kowe nduk?”

Maroah     :” Wonten napa mane?”

Sarkiyem  :” Iki loh nduk, ana Raden mas Joko Sembrono Polar-Polor Mangkunang Gajah pan nglamar koe”

Tiyem       :” Aduh mane… dawa temen arane kaya semut lagi baris”

Sarkiyem  :” Hust! Aja ngomong kaya kuwe maring Raden mas. Ora ilok!”

 

         Matane Raden Mas Sembrono Polar-Polor Mangkunang Gajah terus-terusan ndeleng wong telu sing ana neng lawang kosih ora kedep, tapi sing dideleng dudune Maroah malah Mbo’ Rum.

 

Raden       :” Oh… Maroah pujaan atine inyong sing paling ayu dewek”(mereki Mbo’ Rum)

Sarkiyem  :” Raden… Maroah kae udu kiye, kiye tah Mbo’ Rum rewang neng kene”(mbalikna awake Raden maring Maroah)

Raden       :” Oh… salah to’. Tapi, saking pertama ketemu, atiku wis kesengsem maring pesonane mbo’ Rum. Mbo’ kawin yuh?”(mbari nyekel tangane mbo’ karo ndodok)

Mbo’ Rum  :” Oalah… mas raden mas, ayuh”(isin-isinan)

Tiyem       :” Hore… mbo’ Rum akhire payu.(keprok) Mbo’ slamet ya, akhire ana sing gelem karo ngomong Mbo’ kwe ayu, moga-moga matane Radene lagi katarak ya Mbo”(gembuyu)

Maroah     :” Selamet ya Mbo’. Moga cepet diwei keturunan, ngko dedene wadon bae ya Mbo’ ebenen ayu kaya aku”(mereki Mbo’ Rum)

Tiyem       :” Aja ding Mbo’ kaya aku bae sing….”

 

Ujug-ujug Nyai Pasugihan Gelarklasa Molak-Malik Srabi Miring  mboke Raden mas Joko Sembrono Polar-Polor Mangkunang Gajah teka karo dayang-dayange mbari ngipasi Nyai ne nganggo godong rambutan.

 

Dayang 1  :” Ndoro Nyai Pasugihan Gelarklasa Molak-Malik Srabi Miring   teka…”(gowokan neng ngarep raine Nyai)

Nyai         :” Tes mangan apa ko Day Ji!” (ngremesi dayang)

Dayang 1  :” Ana apa Nyai? Wangi ya cangkemku. Maning Ya…”

Nyai         :” Idih… wangi apane! Pengen semaput tah iya!”(sewot)

Dayang 2  : (gembuyu) “ Iya nyai, Day Ji tah saben dina mangane godong sirih campur daging ula, maganeng mambune ora karuan kaya kuwe”

Dayang 1  :” Ye… ya bagen, daripada Day Ro adus go lemah campur menyan, pan jejeran karo tukul sih rah!”

Nyai         :” Eh… uwis! Uwis! Malah dadi Day-Day sing ribut sih! Capppe Dek!

Anaku Joko, wis olih durung?”(mbari dikipasi 2dayang)

Raden       :” Sampun mamih, iki calon bojoku”(nidokna  Mbo’ Rum)

Nyai         :” Waduh Le, ayu tenan iki calonmu. Yuh mangkat siki, becake lagi ngenteni neng ngarep”

Sarkiyem  :” Idih… idih… idih… Raden, anaku piwe?”

 

Raden mas Joko Sembrono Polar-Polor Mangkunang Gajah karo mboke Nyai Pasugihan Gelarklasa Molak-Malik Srabi Miring lunga karo Mbo’ Rum lan dayang-dayange meng umaeh Nyai Pasugihan, Sarkiyem sing kebingungan maring pilihane  Raden mas, semaput saking ora percayane.

 

Maroah     :” Aduh… aduh… aduh… Mane!”(nyekeli Sarkiyem)

Tiyem       :” Mane, mane, saking senenge weruh Mbo’ Rum olih bojo kosih semaput”

Sarkiyem  : (tangi) “Udu seneng ooy(nonyo) tapi lagi sertes bisane mbo’mu sing dipilih Raden daripada mbakmu!”

Maroah     :” Loh mane, mau mbok lagi semaput. Ganeng tangi maning?”(heran)

Sarkiyem  :” Oh iya ya”(semaput maning maring awake Maroah)

Tiyem       :” Lah… mba Mar, lunga bae yuh. Mane tah goroan ikih”

Maroah     :” Iya wis yuh”(lunga,nguculna Sarkiyem)

Sarkiyem  :” Uh… dasar bocah Sableng! Wong tuwa dibalangna. Aduh!”(kelaranen)

 

         Esuke neng kali Kal-Ker, Parman karo Sumardi lagi nggolet paus. Emang dasare bocah seteres, nggolet paus neng kali jog jerapah kawin karo ketek ge ora bakalan ketemu.

 

Sumardi    :” Par, wis seminggu neng kene pause ora tumon-tumon  ya? Lagi pada arisan apa ya?”

Parman     :” Mbuh kyeh Mar, pause lagi pada demo ndea gara-gara PSSP”

Sumardi    :” Apa kweh PSSP Par?”

Parman     :” Persatuan Sepak Gila Seluruh Paus”(gembuyu)

Sumardi    : (Gembuyu)

Parman     :” Ih… ora lucu!”

Sumardi    : (mbesengut)

 

         Lagi asik-asike mancing ujug-ujug mbaeh Sumardi karo Darkiyem bojone Sumardi teka.

 

Darkiyem :” Aduh… kiye digoleti malah lagi nyante-nyante mancing neng kali. Bojo lagi gawa weteng loro kaya kiye, abot, nelangsa. Mending digawakna gentian ebenen aku ne ra macek terus kaya si mbah!”(jengkel)

Mbah            :” Oalah…Sabar tha Nduk, Sabar. Daripada jengkel bae, mending melu mancing bae yuh”(nggandeng)

Sumardi    :” Iya yuh yang mancing bae, mbok be olih putrid duyung go bisa dijak kawin maning, ya lih Par?”(gembuyu)

Parman     :” Yoi  Mar”(gembuyu)

Darkiyem :” Dasar mata darat, buaya keranjang, bojo lagi wetenge gede kaya kiye, nesih sempet-sempete pan golet wadon maning! Cepet balik, pejeti aku!”(njewer mbari nggered lunga)

Sumardi    : (kelaranen)

Mbah            :” Nasib… nasib… duwe bojo galak”

Parman     :” Wis mbah, ora usah diurusi, mending mbatiri aku bae mbah mancing golet paus, lumayan owh mbah, kari pause lanang bisa go batir turu mbah”(gembuyu)

Mbah            :” Iya ya Le, daripada mbah kari wengi turune dewekan terus, mending dibatiri paus bae. Pinter ko Le, Pinter!”(njiwit)

Parman     :” Pinter sih pinter mbah, tapi aja karo njiwit owh”

Mbah            :” Oh… lara ya, dijiwit ding mbah?”

Parman     :” Udu mbah, tapi keri, langka rasane”(gembuyu)

Mbah            : (mbesengut trus lunga)

Parman     :” Maring ndi mbah?”

Mbah            :” Balik, mbah mutungi!”(melet)

Parman     :” (Gembuyu)

 

         Parman nerusna mancinge, ujug – ujug lagi Parman ora sengaja nglinguk neng mburi, ana bocah wadon sing saben dina diimpik – impikna Parman, Maroah.

 

Parman     :” Maroah my angele inyong”

 

         Jantunge Parman tambah ora karuan weruh Maroah merek maring Parman.

 

Maroah     :” Akang Parman”

Parman     :” Iya Yayangku. Eh… Maroah, ana apa?”(gugup)

Maroah     :” Kang…”

Parman     :” Eh Maroah, mene njagong neng kene”(nidokna watu sing neng jejere Parman)

Maroah     : (njagong) “Kang… Maroah ngganggu ya?”

Parman     :” Ya ora lah yang, Eh… Maroah. Ana apa ya? Kangen ya maring akang?”(kepedean)

Maroah     :” Iya kang”(lirian)

Parman     :” Hah…? Maroah kangen maring akang?”(kesenengen)

Maroah     :” Or… ora, akang salah krungu”(ngeles)

Parman     :” Iya koh, akang ora mungkin salah krungu. Wis Maroah ngaku bae, ora papa koh”(colak-colek)

Maroah     :” Ih… akang apa sih??? Mar ora ngomong kaya kuwe kug”

Parman     :” Iya ge ora papa koh Mar. Ayo ngaku bae!”

Maroah     :” ORA!”(isin, lunga)

Parman     :” Lah… si Maroah apen-apen isin napan. Balik lah, jaluk mboke nglamarna aku go Maroah. Maroah… ayem kaming………………………………..!”

 

         Parman langsung lunga jog ngumaeh, saking pedene krungu Maroah ngomong kangen, Parman langsung kebelet pengin nglamar Maroah.

 

Neng ngumaeh Parman…

 

Parman     :” Mboke… Bapake…”(gowokan mbari mlayu)

Bapake     :” Ana apa tha Le? Mlayu-mlayu kaya dikejar semut bae”

Parman     :” Bapake, Mboke. Yuh maring umaeh ndoro Sarkiyem”(nggandeng tangane Bapake karo mboke)

Mboke      :” Idih… idih… pan apa kowe Le maring umaeh ndoro Sarkiyem?”

Parman     :” Nglamar na aku go Maroah anake ndoro Sarkiyem mboke, bapake. Yuh saiki!”(narik bapake karo mboke)

Mboke      :” Aduh Parman, ngko disit owh. Mboke pan paes sit eben ayu”

Bapake     :” Iya, bapake ge pan go jas sit ebenen ndoro Sarkiyeme kedap-kedip ngonong maring bapake”

Mboke      :” Eh… dasar ya! Wis tuwa ora isin karo umur!”(jengkel)

Parman     :” Ih… mboke karo bapake malah tukaran ora jelas. Ayo siki cepet jog Maroah. Parman wis ora kuat geh! Cepet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 

         Parman, Mboke karo Bapake langsung lunga jog umaeh ndoro Sarkiyem.

 

Neng ngumaeh ndoro Sarkiyem…

 

Parman     :” Assalamu’alaikum”(nggedor lawang)

Tiyem       :” Wa’alaikumsalam.(mbuka lawang) Kang Par, ana apa ya mene karo bapake karo mboke?”(kaget)

Mboke      :” Iki loh nduk, mboke, bapake karo Parman mene pan nglamar mbakmu Maroah”

Bapake     :” Iya, mane mu ana nduk?”

 

Tiyem langsung mlayu jog njero umah…

 

Tiyem       :” Mane… Mbak Mar… Mane… Mak Mar…”(gowokan, mlebu umah)

Sarkiyem  :” Ana apa sih Nduk? Gowokan kaya neng pasar bae! Kupinge mane kosih pan pecah kyeh”(nyekeli kuping)

Tiyem       :” Ih… mane tagh, emange aku tukang sayur pa neng pasar gowokan! Kiye mane, neng ngarep ana kang Parman, Mboke karo Bapake. Jare pan nglamar Mbak Mar”

Sarkiyem  :” Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat! Pan nglamar Maroah!”(kaget)

 

         Ujug-ujug Maroah teka sing kamare, tes tangi turu. Ilere ge nesih ngeces saking akehe malah bisa dinum.

 

Maroah     :” Ana apa sih mane, Yem, ribut-ribut bae. Maroah dadi ora bisa turu kyeh!”(ucek-ucek mata)

Tiyem       :” Mbak Mar, neng ngarep ana kang Parman karo bapake karo mboke. Jare pan nglamar mbak Mar. Yuh mana”(narik tangane Maroah)

Sarkiyem  : (nguculna tangane Tiyem sing Maroah, trus nggandeng tangane Maroah) “Wis karo mane bae”

 

         Sarkiyem, Maroah, Tiyem langsung jog ruang tamu nemoni Parman, mboke karo bapake sing wis njagong disit sedurunge dikon njagong.

 

Parman     :” Oh… yayangku Maroah”(mereki Maroah)

Sarkiyem  : (ngalang-ngalangi Parman) “Pan apa merek-merek? Hah!”(mendelik)

Parman     :” Hmmm… hmmm… pan salaman karo ndoro”(ngeles, salaman)

Sarkiyem  :” Alesan”(meled, Sarkiyem, Maroah karo Tiyem njagong neng jengkok)

Bapake     :” Ndoro, Parman sekeluarga maring mene pan jaluk ijin go nglamar Maroah. Diterima ya?”

Mboke      :” Iya ndoro, Parman kiye bocaeh rajin men ndoro, saben din age pegaweane nglamuuuuuuuuuuuuuuun terus, kosih panganane pada wutuh saking asik nglamune ora dipangan-pangan”

Sarkiyem  :” Hmmmm pan nglamar anaku? Pegaweane ngelamun ora bisa apa-apa kaya kuwe pan nglamar anake Ndoro Sarkiyem Juragan Jengkol! Nehi Aca-Aca”(nggeleng-gelengna jentik)

Tiyem       :” Mane, ora papa owh. Kang Parman gagah ikih. Kari ora olih karo mbak Mar, karo Tiyem ge ora papa koh mane”(isin-isin)

Sarkiyem  : (heran) “Ora olih, mbarigen Maroah ge ora bakal gelem karo pertunangan kiye, yak an Mar. Mar?”

 

         Sarkiyem madep maring Maroah, tapi ternyata Maroaeh lagi kedep-kedepan karo Parman.

 

Sarkiyem  :” He… kiye bocah”(nyikut Maroah)

Maroah     :” Apa sih? Apa? Ih… ngganggu bae!”(terus kedep-kedepan)

Sarkiyem  :” Maroah!”(gowokan)

Maroah     :” Eh… mane, ana apa?”(tanpa dosa)

Sarkiyem  :” Ko ora gelem nrima lamarane Parman kan?”

Maroah     :” Jare sapa? Aku gelem koh Mane karo kang Parman”(isin-isin)

Parman     :” Maroah… I LOVE YOU”(tangi, pan meluk Maroah)

Sarkiyem  : (ngadeg, ngalang-ngalangi Parman) “ Pan apa Heh!”(ketus)

Parman     : (gembuyu)

Sarkiyem  : (gembuyu)

Maroah     :” Mane, Mar tresno karo kang Parman. Ora papa ya Mar kawin karo kang Parman”(nangis)

Sarkiyem  : (nangis) “Aja nangis owh Maroah… Iya wis ora papa kowe kawin karo Parman tukang nglamun. Tapi aja nangis maning owh… Mane dadi melu nangis geh”

Maroah     :” Ih… mane ayu men yakin. Maroah wis ora nangis maning. Suwun ya mane”(meluk)

Mboke      :” Akhire Parman ana sing gelem ya pak”(seneng)

Bapake     :” Iya akhire bisa besanan karo ndoro Sarkiyem juragan Jengkol”(kedap-kedip maring ndoro Sarkiyem)

Parman     :” Maroah……………..”

Maroah     :” Kang Parman……….”

 

         Parman karo Maroah kejar-kejaran, jare dewek tah ebenen kaya pilem-pilem India. Akhire cintane Parman bener-bener mentok neng Maroah. Parman karo Maroah urip seneng, bareng selawase.

TAMAT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s